Ungdomsbøker

Hei Julia, dette er et godt eksempel på hvordan man kan få inn mye relevant tekst om ungdomsbøker på en arkivside for en subkategori. Jeg kan til og  med lenke til kjerneartikler, slik at brukere alltid får tilgang til i disse og at google kan følge lenkene også.

Så kan jeg spe på med mer tekst om temaet for ungdomsbøker er jo superviktig. Det kan dog bli litt mye, særlig på mobil om bruker bare vil se produkter, så derfor en lenke som ekspanderer feltet, men google kan allikevel indexere all tekst.